Świat Mikołaja - logo kontakt@swiatmikolaja.pl kontakt@swiatmikolaja.pl +48501931006 +48 501 931 006

Prezenty świąteczne dla dzieci pracowników – co wybrać? Poradnik

Prezenty dla dzieci pracowników

Przedsiębiorca będący pracodawcą powinien starać się zapewnić taką atmosferę w pracy, która sprzyjać będzie realizacji spoczywających na podwładnych obowiązków zawodowych. Zadanie dbania o tę atmosferę może być wykonywane na wiele różnych sposobów. Zwykle kwestią nadrzędną jest zagwarantowanie odpowiedniej komunikacji, u której podstaw leży współpraca i dialog. Oprócz sposobów dbania o dobrą atmosferę, które są wykorzystywane na co dzień, wyróżnić można metody „specjalne” – takie, którymi pracodawca może posługiwać się jedynie w przypadku szczególnych okazji.

Biorąc pod uwagę metody drugiego rodzaju, nie sposób nie wspomnieć o prezentach, którymi pracodawca obdarowuje swoich podwładnych. Zwykle wręczanie prezentów następuje z okazji świąt, np. Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Z perspektywy pracodawcy upominki są swego rodzaju inwestycją – pozwalają bowiem umocnić relacje między nim a pracownikiem, co może przełożyć się na efektywność pracy. Szczególnego rodzaju prezentami są paczki dla dzieci pracowników. W artykule podpowiadamy, jakie prezenty dla dzieci pracowników powinien wybrać pracodawca z okazji świąt, a także wskazujemy korzyści związane z obdarowywaniem.

Prezenty dla dzieci pracowników – co wybrać?

Prezenty dla dzieci pracowników zwykle przyjmują postać paczek. Zawierające różne drobne upominki paczki są w takim wypadku najlepszą formą prezentu z uwagi na to, że między pracodawcą a dziećmi pracownika nie występują zazwyczaj żadne bliższe relacje. Ujmując rzecz inaczej, jako że pracodawca nie zna dzieci swoich podwładnych, powinien dążyć do tego, by prezenty miały neutralny charakter i nie były „targetowane” ze względu na jakieś inne cechy dziecka niż… bycie dzieckiem.

Do neutralnych prezentów należą oczywiście słodycze – to one najczęściej są podstawowym składnikiem paczek na święta dla dzieci pracowników. Oczywiście paczki mogą zawierać również inne elementy, np. książki, gry, kubki, lalki. Decyzja o upominkach zależy głównie od tego, w jak dużym deficycie informacyjnym pozostaje pracodawca. Jeśli dysponuje informacjami o płci czy wieku poszczególnych dzieci, może je wykorzystać w procesie zakupu. Należy jednak pamiętać, że gotowe paczki dla dzieci pracowników powinny być takie same bądź podobne. Pracodawca nie chce bowiem dopuścić do sytuacji, w której pewne paczki cechują się zauważalnie wyższą wartością od innych – może to doprowadzić do niepożądanych „tarć” między pracownikami.

Gotowe paczki dla dzieci pracownika – korzyści dla obdarowującego i obdarowanego

Decyzja pracodawcy o podarowaniu upominków dzieciom podwładnych wiąże się z szeregiem korzyści – zarówno dla obdarowującego, jak i obdarowanego. Wręczając prezenty przedsiębiorca nie tylko buduje swój wizerunek dobrego pracodawcy, ale także przyczynia się wzrostu satysfakcji, zaangażowania i lojalności pracowników. Należy w tym kontekście pamiętać, że zdrowe relacje między podwładnymi a pracodawcą są znakomitym środkiem przeciwdziałania kryzysom w organizacji, mogą również zapobiec niepożądanym z perspektywy przedsiębiorcy transferom pracowników do konkurencji. Prezenty dla dzieci pracowników są również atrakcyjne z perspektywy podwładnego – w okresie świąt stanowią dodatkowe wsparcie o charakterze finansowym (przynajmniej pośrednio), mogą ponadto stanowić źródło zadowolenia poszczególnych członków rodziny – w szczególności dzieci, którzy są bezpośrednimi beneficjentami działań pracodawcy.

Paczki świąteczne dla dzieci pracowników – podsumowanie

Prezenty dla dzieci pracowników są dobrym sposobem na budowanie dobrej atmosfery w pracy i pogłębianie więzi między pracodawcą a podwładnym. Decyzja o tym, co powinno znaleźć się w paczce, zależy od ilości informacji na temat dzieci, którymi dysponuje pracodawca. Im mniej informacji, tym bardziej neutralny powinien być prezent.

Sprawdź także nasze paczki Wielkanocne dla dzieci, kosze prezentowe Wielkanocne, prezenty do 50 zł, prezenty do 100 zł, prezenty do 150 zł, opakowania świąteczne, papier do pakowania prezentów oraz kartoniki świąteczne

Formularz kontaktowy